FERO.pl internet services

Oferta

Regulamin usług hostingowych

1. Podmiot zarejestrowany jako Forteca.pl Sylwester Pietrzak z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, przy ulicy Ks. Skorupki 5/7 m 23, NIP 773-210-10-23, REGON 592164148, zwany dalej Fero.pl, zobowiązuje się do utrzymania konta wg zamówienia, w okresie opłaconym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. W przypadku podania błędnych danych, Fero.pl ma prawo odmówić świadczenia usług na rzecz Zamawiającego.

3. Po otrzymaniu zamówienia, Fero.pl dokonuje konfiguracji serwera niezbędnej do korzystania przez Zamawiającego oraz dostarczy Zamawiającemu niezbędnego do tego celu dane.

4. Opłaty wynikające z podliczenia formularza na stronie internetowej Fero.pl, które Klient winien uiścić na konto bankowe Fero.pl (Multibank jakiś numer....) w ciągu 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Po otrzymaniu wpłaty Fero.pl zobowiązane jest wystawić fakturę VAT i dostarczyć ją Zamawiającemu.

5. W przypadku wykorzystywania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego do celów niezgodnych z prawem, publikacji niedozwolonych treści rozsyłania takich za pomocą poczty elektronicznej, Fero.pl ma prawo natychmiastowo zaniechać świadczenia usług na rzecz Zamawiającego.